Ukończenie remontu Przedszkola nr 1 w Limanowej, 30.01.2017Wtorek, 31 stycznia 2017

W poniedziałek 30 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola nr 1 w Limanowej. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się m.in.: Wiceminister Finansów – Wiesław Janczyk, Burmistrz Miasta Limanowa – Władysław Bieda oraz Radny Miasta Limanowa – Walenty Rusin.


Generalny remont Placówki dobiegł końca. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zostało zapewnione bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W ramach przebudowy zostały powiększone dwie sale oraz dobudowane zaplecze socjalne. Znaczna część dotacji została pozyskana z rezerwy budżetu Państwa dzięki zaangażowaniu Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka. Wsparcie Ministerstwa pozwoliło na ukończenie prac remontowych w szybkim tempie.