Spotkanie Wiceministra Finansów i Wojewody Małopolskiego w sprawie odbudowy mostu na rzece Łososinka, 11.02.2017r.Sobota, 18 lutego 2017

W minioną sobotę 11 lutego br. odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha oraz Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka z mieszkańcami osiedla ulicy Michała Dudka w Limanowej. Sprawa dotyczyła podmytego mostu łączącego dwa brzegi rzeki Łososina.

Wojewoda podziękował za interwencję do mediów. Zapewnił jednocześnie, że pieniądze na ten cel zostaną przygotowane w budżecie.

Na terenie Powiatu Limanowskiego jest sporo szkód powodziowych, samorząd małopolski przygotował w tym celu dużą ilość pieniędzy, by ci którzy będą uczestniczyć w promesach mogli się o nie ubiegać. 

W sprawie budowy mostu głos zabrał także Wiesław Janczyk, Wiceminister Finansów oraz Poseł na Sejm RP – Cieszę się, że właściwe osoby spotkały się dzisiaj tutaj przy moście, by w końcu powiedzieć w jakim trybie i z jakim harmonogramem jest szansa na realizację zaniechanej przez poprzednią ekipę rządzącą inwestycji. W końcu budowa nowego mostu ma szansę na szczęśliwy finał. Rolą Ministra Finansów, którego jestem zastępcą jest zabezpieczenie dla poszczególnych dysponentów części budżetowych właściwych środków. Tutaj dysponentem środków będzie pan wojewoda. Zachęcam wszystkich do szybkiego działania w pełnej zgodzie. Sprawa odbudowy uszkodzonego mostu utknęła w procedurach formalnych, które okazały się do dzisiaj znaczącą przeszkodą. 

W spotkaniu wzięli udział także Starosta Limanowski – Jan Puchała, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Tomasz Krupiński oraz Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk. Byli także obecni  sołtysi wsi Młynne i Łososina Górna wraz z mieszkańcami oraz radni miasta Limanowa.