Konferencja prasowa w Nowym Sączu - 01.10.2018 r.Poniedziałek, 08 października 2018

Pełnomocnik Okręgu 14 Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Janczyk zaprosił dziennikarzy na spotkanie w dniu 1 października do Biura Okręgowego PiS w Nowym Sączu. Podczas konferencji, przedstawił program Prawa i Sprawiedliwości dla samorządów: "który jest realizowany obecnie, i ma na celu wyrównanie szans, a nie tylko rozwój o charakterze polaryzacyjno-dyfuzyjnym, ale doszacowanie Polski powiatowej, Polski małych Ojczyzn. Jeśli chodzi o politykę rządu, to udało się to zrobić myślę, szczególnie poprzez wyrównanie szans poczynając od polskiej Rodziny". Zwrócił przy tym uwagę, że "jest wiele do zrobienia jeszcze w sensie organizacyjnym, inwestycyjnym. Wiele do zrobienia w sensie poprawy logistyki, komunikacji, dostępności naszych wsi i małych miasteczek. I to działanie jest czymś bardzo oczekiwanym, czymś, co jest przed nami".

            Przypomniał mocne zaangażowanie rządu we wsparcie Polski samorządowej, tłumacząc "Ono ma polegać m.in. na tym, że te programy wojewódzkie naszych Kandydatów są zasilone poprzez działania centralne i tutaj mamy działania proekologiczne, w ramach pomysłu Ministerstwa Ochrony Środowiska Henryka Kowalczyka, który przedstawia i promuje w tej chwili program "Ciepłu Dom", który jest rodzajem preferencji dla osób, które mniej zarabiają. Na zachętę do wymiany swojego otoczenia, do zainwestowania w ciepły dom, w poprawę jakości, technologicznych i parametrów termicznych, ekologicznych funkcjonowania naszych domów. Czyli wsparcie, subwencjonowanie wymiany pieców, okien, ocieplenie ścian budynków".

            Wiesław Janczyk nawiązał też do zapowiedzi rządu na temat obniżenia kosztów wywozów śmieci dla osób, które będą segregować śmieci "Państwo przygotowuje dodatkowy program wsparcia, przede wszystkim myślę, dobrej utylizacji odpadów czy ich recyklingu, co pozwoli na znaczne obniżenie pozycji kosztowej budżetów domowych, właśnie związanych z wywozem śmieci".

            Dodał również, że na 100 lecie odzyskania Niepodległości Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zapowiedział doprowadzenie do każdej ze szkół internetu o szybkich łączach 100 Mb/s - "Myślę, że to też ambitne działanie" - powiedział polityk.

            Poseł poruszył również kwestię, skierowania dodatkowych pieniędzy tj. 300 mln zł na Budżety Obywatelskie "Chcemy większego zaangażowania osób, które mieszkają w Polsce powiatowej i w Polsce gminnej, w małych miasteczkach w to co dzieje się w ich otoczeniu. Chcemy promocji inicjatywy oddolnej, promocji aktywności organizacji pozarządowych". Zaznaczył przy tym, że "te 300 mln zł zasili budżety po to, żeby Mieszkańcy mieli więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy i generowanie aktywności w swoim najbliższym otoczeniu, w swoich miejscowościach".  Mówił, że "ta najważniejsza informacja, która była najbardziej oczekiwana i ma charakter zwrotny tj. zapowiedź wydania ponad 6 mld zł do końca przyszłego roku na drogi lokalne. Samorządy już czekają na te pieniądze, no to jest kwota ogromna, nie porównanie z tym, co było wydane w ciągu ostatnich lat" - ocenił. Zapewnił, że "Te pieniądze są zabezpieczone w budżecie państwa". Przekonywał, iż "projekt budżetu trafił do Sejmu, będzie podlegał pierwszemu czytaniu, już w tym tygodniu. Myślę, że szybko Komisja Finansów przepracuje ten dokument i uwiarygodni dla tych, dla których po raz kolejny gwarancje PiS wymagają uwiarygodnienia poprzez szybką realizację. Uwiarygodni ten projekt w taki sposób, że wszyscy w niego będą mogli uwierzyć, dlatego, że my dotrzymujemy słowa" - kontynuował. Przy tym zwrócił uwagę na spełnione obietnice przedwyborcze obiecując jednocześnie kontynuację działań "Dotrzymujemy słowa w rządzie i dotrzymamy w samorządzie" - stanowczo podkreślił.

            Pełnomocnik Okręgowy odniósł się również do obecnych wyborów samorządowych  "Szanowni Państwo widać już w tej chwili pierwsze efekty prowadzonej kampanii wyborczej, prób dotarcia do każdego odbiorcy, do każdego obywatela. Do każdego potencjalnego obywatela, który będzie podejmował decyzję 21 października". Wyraził zadowolenie z już prowadzonej intensywnie kampanii wyborczej wskazując, iż "Komitet PiS zarejestrował naprawdę najwięcej kandydatów, spośród wszystkich komitetów na terenie naszego okręgu. Dość powiedzieć, że w powiatach takich jak nowosądecki, limanowski, gorlicki i w Mieście Nowym Sączu - w mieście na prawach powiatu tych Kandydatów, zarejestrowaliśmy ponad sześciuset". W jego ocenie "to jest nowy rekord, dokładając tutaj pewną liczbę Kandydatów jeszcze w powiecie tatrzańskim czy nowotarskim, ta liczba będzie zbliżała się poważnie do tysiąca. W skali całego kraju PiS zarejestrowało ponad 30 tys. Kandydatów. A zatem widać, że Sądecczyzna dalej jest miejscem, w którym to ugrupowanie, które reprezentujemy, które mamy zaszczyt reprezentować na ternie Sądecczyzny cieszy się, zainteresowaniem, cieszy się poparciem". Poinformował o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wystawiło "w wielu gminach Kandydatów w wyborach bezpośrednich, w wielu miastach kandydatów na burmistrzów, mamy kandydatkę Iwonę Mularczyk, na prezydenta Miasta Nowego Sącza". Parlamentarzysta uważa, że partia Prawo i Sprawiedliwość pracuje z dużą intensywnością. "Prosimy o wzmocnienie tej naszej aktywności. Przed nami naprawdę poważne wyzwanie" - apelował. Zachęcał do wspólnego działania władze wszystkich szczebli "Chcielibyśmy, żeby ten efekt synergii, jaki można uzyskać poprzez współdziałanie władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, miejskiego z władzą, z rządem, z parlamentem, żeby ten efekt nie minął Sądecczyzny, żeby pozostał tutaj zagospodarowany, żeby dał dodatkowe możliwości i żeby nie było pewnej takiej dywersji, działań, asynchronizacji tych działań, żeby nie potrzeba było koncentrować się na krytyce, tylko żebyśmy mogli spokojnie dynamicznie pracować". 

            W dalszej części konferencji każdy Kandydat ubiegający się o mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego miał szansę przedstawić swoje argumenty, postulaty wyborcze i sam się zaprezentować w kolejności pozycji na liście z KWW PiS: Biedroń Grzegorz Janusz – który przedstawił całościowo program PiS dla województwa z uwzględnieniem spraw Sądecczyzny, Wójtowicz Jadwiga, Mordarska Marta, Walicki Tomasz, Gancarczyk Karolina, Szczygieł Paweł. Sylwetki nieobecnych Kandydatów przedstawił  Wiesław Janczyk.