Konwencja PiS Nowy Sącz - 06.10.2018r.Wtorek, 09 października 2018

W sobotę 6 października w Auli PWSZ Nowym Sączu odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie otworzył Pełnomocnik Okręgu 14 Wiesław Janczyk witając wszystkich obecnych: „Witam serdecznie wszystkich kandydatów, jest to spotkanie osób, które zdecydowały się kandydować w Wyborach Samorządowych w bieżącym roku, ale nim rozpoczniemy przebieg prezentacji poszczególnych kandydatów, jak robimy to przed rozpoczęciem każdej kolejnej kadencji. Pozwolicie Państwo, że na początku dopełniając roli gospodarza przywitam  te osoby, które postanowiły w dniu dzisiejszym być z nami. Witam zatem Pana Posła na Sejm Piotra Naimskiego, witam Posła na Sejm Pana Jana Dudę, witam Pana Posła Józefa Leśniaka. Szanowni Państwo powitam Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Pana Witolda Kozłowskiego, Panią Dyrektor Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Panią Mordarską Martę, witam Pana Jana Piczurę Pełnomocnika powiatu tatrzańskiego. Witam również Patryka Wichra, który jest szefem naszych struktur miejskich w Nowym Sączu. W pozostałych miastach powiatowych te funkcje pełnią Parlamentarzyści, a zatem te osoby już powitałem i moi Państwo chciałbym również powitać Starostę Powiatu  Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka. Witam również Pana Wicestarostę. Szanowni Państwo widzę, że jest z nami Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Pan Mieczysław Uryga wraz z Członkami Zarządu Panią Agatą Ziębą witamy i Wojciechem Włodarczykiem, który jest zarazem, Szefem Struktur Małopolski Solidarności Rolników Indywidualnych – witam serdecznie. Witam Szefa Klubu PiS w powiecie nowosądeckim Pana Antoniego Porębę. Witam pełniącego obowiązki Wójta Gminy Laskowa Pana Piotra Stacha. Szanowni Państwo tak jak biega tutaj szybko wzrokiem, to wydaje mi się że na ten moment powitałem te osoby, które zasługiwały na to, żeby w sposób szczególny uwidocznić ich obecność. Cieszę się z obecności indywidualnej każdego z Państwa. Bardzo serdecznie dziękuje za przybycie, za poświecenie tego czasu w dniu dzisiejszym, jak wiadomo jest to ważny czas dla Polski, jest to ważny czas dla samorządów, dla naszych małych Ojczyzn”.

W dalszej kolejności Pełnomocnik zaprosił wszystkich do obejrzenia spotu wyborczego z udziałem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie Poseł Janczyk przedstawił program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości: „Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Premier dotrzymaliśmy słowa, dotrzymujemy słowa i będziemy dotrzymywać słowa. Dotrzymaliśmy słów w rządzie i dotrzymamy słowa i słów w samorządzie. Łatwiej jest mówić piękne słowa, niż realizować ambitne plany, o tym wiemy wszyscy. Te plany, które realizowali poprzednicy, minionej kadencji Sejmu, a właściwie dwóch w poprzednich kadencjach Sejmu – nie były ambitne, mówiło się o tym, że trzeba w umiarkowany sposób spełnić takie oczekiwania, żeby dostarczyć ciepłą wodę, nie podejmowano ambitnych wyzwań, szczególnie nie zabiegano o utrzymanie bazy dochodów do budżetu Państwa. Niech wystarczy fakt, że dochody te, jeśli chodzi o podstawową pozycję wpływów podatkowych z tytułu podatku VAT w roku 2009  spadły w stosunku do roku 2008, pomimo wzrostu gospodarczego. Spadły ze 102 do 99 mld, potem w kolejnych latach pomimo podwyżki podatku Vat, mieliśmy taką sytuację, że wzrosły w 2012, to spadły w roku 2013, jeżeli wzrosły w 2014, to spadły w 2015. I to było tak, jakby iść jeden krok do przodu i a dwa kroki do tyłu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko chciał tę sytuację naprawić, ale takie sytuacje umiał naprawić, bo nie wiem, czy można pomawiać poprzedników dwóch kadencji władzy w Warszawie o to, że nie chcieli tego zrobić, może nie chcieli, ale wydaje się bardziej pewne to, że nie umieli. Dzisiaj pewien znany, poczytny dziennik ujawnił informację o tym, że Dyrektor Departamentu Podatku Vat zastanawiał się, czy nie byłoby dobrze temu prawu się przyjrzeć, ale nie miało to odzewu u ówczesnego Ministra Finansów i Wiceministra, który  odpowiadał za Departament z tytułu podatku Vat, też nie mógł w Ministerstwie właściwie przebić się z tym tematem.  
Jaką mamy sytuację dzisiaj? Obejmując władzę przejęliśmy budżet na rok 2015 na poziomie 123 mld. Jesteśmy po pierwszym czytaniu ustawy budżetowej projektu na rok 2019 – ambitny plan Rządu Mateusza Morawieckiego  podaje tą kwotę na blisko180 mld złotych - tylko z tego podatku, ale rosną wszystkie podstawowe dochody z tytułu podatków w taki sposób, że jeżeli weźmiemy za odniesienie rok 2015, to ta kwota wynosi około 100 mld złotych więcej. To imponujące. Rośnie PKB - 2 bln 234 mld zł, to więcej o 375 mld zł niż w roku bieżącym. To ambitny plan, obniżenie bezrobocia do poziomu 5,6. Chcemy, żeby bezrobocie wynosiło mniej niż 1 mln osób. Jesteśmy na rekordzie III RP. Od 29 lat nigdy nie było tak fantastycznego wskaźnika, jeśli chodzi o pracę. Mamy dzisiaj rynek pracownika, wyjęliśmy z szarej strefy setki tysięcy osób, pokazaliśmy im, że mogą pracować uczciwie na swoją emeryturę, że Państwo pomyślało, że nie ma w Polsce ludzi, którzy są nie potrzebni.  Dzisiaj wiele osób uwierzyło, że Państwo jest wielką wartością. Ale bardzo ciekawe jest to, że zdarzyło nam się, że mamy dziś wielu ambitnych ludzi, którzy  chcą brać ciężar naprawy Rzeczypospolitej na swoje ramiona. I do tych osób rząd w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, dzięki sprawnemu działaniu organizacji ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość przez Jarosława Kaczyńskiego, przez naszego lidera, który tak sprawnie prowadzi nasze ugrupowanie do zwycięstwa. Wiele osób, które spotkałem, kiedy formowaliśmy listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości powiedziało mi: My chcemy popierać dobrą zmianę, z serca za to Państwu dziękuję.  Państwo jesteście tymi osobami.

Nie przyszli tutaj wszyscy, bo ja wiem prowadzą intensywnie kampanię wyborczą. Dzisiaj może nie jest najlepszy moment na to, żeby spotykać się miedzy sobą. Ale mamy obowiązek pokazać opinii publicznej twarze tych osób, które podjęły decyzję o kandydowaniu, pomimo licznych przeciwności, pomimo fali hejtu, która wylewa się dzisiaj w mediach na osoby publiczne, wzięliście Państwo na siebie taki obowiązek pełnienia funkcji publicznej, reprezentowania swoich najbliższych sołectw, gmin. Rząd Prawa i Sprawiedliwości po ambitnym podejściu do wszystkich swoich postulatów programowych, które wykonał w pierwszym roku rządzenia dzisiaj w przed dzień kampanii wyborczej nowej kadencji samorządowej, która po raz pierwszy będzie dłuższa, będzie wynosiła będzie 5 lat, przygotował potężny pakiet wsparcia dla samorządów.

Pozwólcie Państwo, że wymienię tutaj kilka jego cech, kilka atrybutów:
- to po pierwsze ciepły dom, polski dom. Nowy program przez Ministra Ochrony Środowiska na termomodernizaję domów, wymianę pieców, stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie ścian, dachów, to wszystko na wzór starej ulgi remontowo-budowlanej z dotacją państwa dla osób najmniej zarabiających i z preferencją podatkową dla osób zarabiających średnio i dużo.  

- obiecujemy niższe koszty wywozu segregowanych śmieci,

- obiecujemy poprawę bezpieczeństwa infrastruktury, która jest ulokowana blisko miejsc w których uczą się dzieci, blisko szkół.

- chodniki, przystanki, dworce.

Szanowni Państwo tą obietnicą, którą kierujemy dodatkowo tj. kwestia również upiększania centrów naszych wsi poprzez takie przestrzenie, w których ludzie mogą się spotykać, mogą ze sobą rozmawiać. Mogą preferować rekreację w celu budowania nowych ścieżek rowerowych, zadbać o bezpieczeństwo na drogach. I tutaj pojawia się bardzo ważna deklaracja: 6 i więcej niż 1/10 mld zł chcemy wydać do końca przyszłego roku na budowę dróg osiedlowych, gminnych, powiatowych. Imponująca kwota, większa 10 razy niż średnioroczna kwota wydatków na ten cel rządów PO i PSL, które poprzedzały rządy  PiS” – ocenił.

Podsumowując, dodał „Szanowni Państwo, myślę że zrobiliśmy więcej, żeby pokazać naszym Mieszkańcom, naszym Obywatelom w 100 lecie Odzyskania Niepodległości, że dobrze rządzone Państwo mnoży pracę, talenty organizacyjne i wysiłek obywateli. I dziś jesteśmy w takim momencie, że można temu dodać jeszcze większą energię, jeszcze większą moc, jeżeli zjednoczymy siły, w Polsce powiatowej, w Polsce gminnej, w Polsce małych i średnich miast, metropolii, z tym kierunkiem działania, który dzisiaj obowiązuje w Warszawie w Sejmie, w rządzie, to myślę,  że owoce wzrostu mogą być jeszcze doskonalsze, jeszcze bardziej obfite, a  potrafimy je rozdzielać w sposób przyzwoity, uczciwy, taki który daje szansę konkurowania, bo bardzo cenimy konkurencję. Pomagamy małym, średnim, wielkim firmom, na równych zasadach zachowaniem pewnych reguł podatkowych poprzez lepiej napisane, przejrzyste, czytelniejsze prawo”.

Swoje wystąpienie zakończył zapowiedzią prezentacji kandydatów z Okręgu 14 w nadchodzących wyborach i zachęcił do tego „by te ostatnie dwa tygodnie, które pozostały, żeby wykorzystać maksymalnie na spotkania z mieszkańcami, spotkania wyborcze, na rozmowy bezpośrednie”. Podziękował również za akcję informacyjną Prawa i Sprawiedliwości „Już dzisiaj widać, że akcja informacyjna PiS jest najsilniejsza. Mamy ambitny plan zwiększenia listy osób, które będą zasiadły w Radzie Sejmiku Wojewódzkiego. Wystawiliśmy, kompletne listy do powiatów (...) mamy ponad 600 kandydatów w Powiatach Nowosądeckim, Limanowskim i Gorlickim, ta liczba osób na terenie całego okręgu 14, którego jestem pełnomocnikiem, to prawie 1000. Naprawdę cieszę się bardzo z tej aktywności, gratuluję tym wszystkim, którzy znaleźli się na listach. Gratuluję osobom, które podjęły ciężar kandydowania w wyborach bezpośrednich”.