Konferencja prasowa 17.12.2018r.Piątek, 04 stycznia 2019

Na spotkaniu z dziennikarzami w dniu 17 grudnia br. w Biurze Okręgowym Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Sączu Pełnomocnik Okręgu 14 Wiesław Janczyk podsumował działania Rządu, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat oraz omówił bieżące sprawy z regionu.

Mijający rok 2018 Poseł ocenił „rokiem udanym dla naszych współobywateli, dla Polaków, dla mieszkańców regionu, przyniósł on wiele dobrych zmian, wiele oczekiwanych zmian”. Zdaniem Pełnomocnika „jest dobry czas na projektowanie planów, przedstawianie pomysłów na to, w jaki sposób będą przebiegały najważniejsze działania rządów w roku 2019 i zapowiedzi działań, które będą skutkować reelekcją ugrupowania Prawa i Sprawiedliwość do Sejmu w roli ugrupowania większościowego tak jak w tej chwili w Sejmie”.

Poinformował również o sobotniej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Szeligach pod Warszawą. Przedstawił najważniejsze informacje, które zostały omówione na sobotniej Konwencji.

Poseł Janczyk zwrócił uwagę na wysoki wzrost PKP na tle innych krajów „od 5-ciu kwartałów utrzymuje się w granicach 5 % PKB”, niski poziom bezrobocia „od 30 lat nie mieliśmy tak niskiego bezrobocia”. Podkreślił także najmniejszy w historii deficyt finansów publicznych. Przypomniał, iż  „w roku budżetowym bieżącym został on zaplanowany na 40,5 mld złotych, zaś wykonanie wg zapowiedzi Ministerstwa Finansów będzie na poziomie około 40% tego planu, tak że finanse publiczne mają się dobrze, zatem projekt budżetu państwa na rok przyszły, który omawialiśmy w II czytaniu na sali obrad plenarnych Sejmu, przynosi wiele, dobrych oczekiwanych rozwiązań, z tym np. deficyt w planie jeszcze mniejszym na rok 2019 wynoszącym  niewiele ponad 28 mld, pokazujemy, że nawet w roku wyborczym trzymamy mocno dyscyplinę finansów publicznych i że naprawa finansów publicznych, którą podjęliśmy skutecznie, którą wykonaliśmy nie staje się dla nas zachętą do takiego szastania pieniędzmi, tylko posługujemy się z rozwagą środkami, które są zarobione przez podatników, które trafiają do budżetu Państwa, choć wydaje się spełniamy w maksymalnym stopniu oczekiwania Polaków”. Jako przykład podał „cofnięcie wieku emerytalnego,  programy społeczne, programy prorodzinne, dla przykładu w tym roku na takie programy z budżetu wydamy około 70 mld złotych. Zwiększamy tą kwotę na przyszły rok jeszcze o 5 mld zł. W tym oczywiście mieści się szereg pozycji wydatkowych takich program  500 +, jak działania prospołeczne, opieka socjalna, różnego rodzaju świadczenia, dopłaty do biletów dla młodzieży”. Zdaniem Wiesława Janczyka „to nie byłoby możliwe, gdyby nie gruntowne przepracowanie całego systemu podatkowego, walka z patologiami podatkowymi, przede wszystkim z karuzelami vatowskimi, ale też z mafiami tytoniowymi, alkoholowymi, paliwowymi”. Według niego to pozwoliło „na to, że w roku 2017 dla przykładu dochody z Vat-u wzrosły o 30 mld, z pozostałych podatków o  10 mld złotych. Jeśli popatrzymy na Vat, to Platformie w ciągu 8 lat udało się te dochody zwiększyć o 20%, a nam wciągu 4 lat uda się te dochody wg projekcji jaką mamy w budżecie zwiększyć o 50% ze 123 w roku 2015 do 180 mld”. to miara sukcesu Rządu.

Pełnomocnik wyraził zadowolenie z faktu wzrostu dochodów z tytułu podatku PiT „w bardzo satysfakcjonującym tempie rosną dochody z tytułu podatku PIT, one wyniosą 112 mld licząc dochody do budżetu i te, które zasilają budżety jednostek samorządu terytorialnego”. Zwrócił przy tym uwagę na wzrost dochodów z tytułu podatku akcyzowego i z podatku od gier „Pamiętacie Państwo, że uporządkowaliśmy tą sferę w sposób odważny i znaczący. Wzrosną również nieznacznie dochody z podatku od instytucji finansowych to około 4,5 mld złotych” – powiedział.

Odnosząc się do wypowiedzi Szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, zapowiedział, że programy wyborcze PiS, które zostaną przedstawione na przełomie stycznia/lutego będą się „koncentrować na takich zasadniczych postulatach jak wzrost wynagrodzenia Polaków, jak dalsza modernizacja kraju i jak prawdziwa europeizacja Polski”.

W ocenie Wiesława Janczyka Polska jest Krajem wiodącym w Europie „jeśli chodzi o realizację marzeń swoich obywateli, zarówno właśnie bezrobocie jak i wielkość wzrostu gospodarczego, ale też stabilne warunki otoczenia gospodarczego przez co rozumiemy wysokość inflacji, sytuację naszej waluty w porównaniu do waluty euro innych walut wiodących na świecie, to wszystko pokazuje, że dzisiaj rząd gospodaruje majątkiem publicznym, wszystkimi mechanizmami polityki społecznej w sposób wyważony, rozsądny i mądry”.

Poseł przekonywał, że „w styczniu, najdalej pod koniec, a może nawet w połowie zostaną otwarte oferty już na przetargi dotyczące budowy obwodnicy Chełmca - łącznika obwodnicy zachodniej i północnej. Tam mamy do czynienia z trybem inwestycyjnym "zaprojektuj i wybuduj" zatem jeśli wszystko dobrze pójdzie, nie będzie przewlekających się odwołań, to wbicie łopaty może nastąpi pod koniec roku 2019” – mówił. „Zaś jeśli chodzi o most kurowski zapowiadany też przeze mnie wcześniej, otwarcie ofert nastąpi tak samo na początku roku, myślę, że to będzie styczeń, zaś tutaj przystąpienie do inwestycji z uwagi na fakt, ze ona już jest zaprojektowana i trzeba ją tylko zrealizować, czyli wybudować szansa na to, że ta budowa rozpocznie się w połowie roku jest w tej chwili bardzo duża. Chociaż, no jakby największą barierą czasową jest może być fakt odwoływania się różnego rodzaju oferentów od rozstrzygnięcia przetargu” - uzupełnił.

Polityk dodał, iż w sprawie budowy Sądeczanki, cały czas prowadzone są rozmowy z decydentami i osobami od których zależy tempo prac w tej kwestii”. Zastrzegł przy tym, że  „jest kłopot z ustaleniem przebiegu trasy przez Gminę Gnojnik”.

Na spotkaniu była też okazja do złożenia życzeń świątecznych „Chciałbym złożyć najlepsze życzenia świąteczne z okazji świat Bożego Narodzenia, udanej wspaniałej Wigilii, szczęśliwego Nowego Roku. Niech się spełni zrealizuje to wszystko co związane jest z tymi świętami, czyli dobra atmosfera spotkań rodzinnych w gronie przyjaciół, znajomych. Na Nowy Rok i na te Święta wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, pomyślności, realizacji wszystkich dobrych pragnień, celów. Żebyśmy umieli znaleźć najlepsze rozwiązanie każdej sytuacji i żeby udało się spełnić ambitne plany, zamiary i marzenia. Wszystkiego dobrego”.