Oficjalne oświadczenieWtorek, 08 stycznia 2019

                                                          Limanowa, 05.01.2019r.

Oficjalne oświadczenie 

     
W nawiązaniu do komentarzy z dnia 4 stycznia 2019 roku dotyczących preparowanych podejrzeń
o zachowania niezgodne z prawem, które to komentarze zostały zamieszczone na portalu informacyjnym limanowa.in oświadczam, że powyższe sformułowania są całkowicie gołosłowne
i nieprawdziwe, nie zawierają podstaw w jakichkolwiek faktach, mają jedynie na celu szkalowanie mojego dobrego imienia oraz wizerunku.

Wiesław Janczyk
Poseł na Sejm RP