Święto Kwitnących Sadów, 05.05.2019r.Wtorek, 07 maja 2019

Poseł Wiesław Janczyk wziął udział w Święcie Kwitnących Sadów połączonym z otwarciem sezonu lotniczego w Łososinie Dolnej.Kolejny już raz poseł uczestniczył w tym wydarzeniu,przyjmując zaproszenie od wójta gminy Andrzeja Romanka.