Omówienie w Urzędzie Gminy Kamienica możliwości odbudowy infrastruktury zniszczonej wskutek powodzi w lipcu 2018r.,17.06.2019r.Środa, 19 czerwca 2019

17 czerwca w Kamienica (gmina) podsumowano kolejny etap związany
z usuwaniem strat po powodzi z lipca ubiegłego roku. Wyznaczono priorytety dalszych działań.1/3 zniszczeń została naprawiona.Umocniono naderwane brzegi rzeki, które stanowiły największe zagrożenie. Wykonano prace naprawcze na drogach i kolektorach instalacji sanitarnych.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Gmina (Kamienica (gmina):