XI Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi, Ujanowice 28.07.2019r.Wtorek, 06 sierpnia 2019

W niedziele 28 lipca w Ujanowicach uczestniczyłem w XI Galicyjskim Konkursie Powożenia Zaprzęgami Konnymi. Spotkanie było świetną okazją dla hodowców do zaprezentowania swoich umiejętności i zręczności, a także do ekspozycji i wystawy koni.