Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, 25.09.2019r.Wtorek, 27 sierpnia 2019

W niedzielę uczestniczyłem w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  w Pasierbcu. Sumie Odpustowej z licznym udziałem mieszkańców i pielgrzymów przewodniczył J.E. Ks. Biskup Mirosław Gucwa.