XIX Powiatowy Przegląd Artystycznego i Kulinarnego KGW, Limanowa 25.08.2019r.Wtorek, 27 sierpnia 2019

W ubiegłą niedzielę w Parku Miejskim w Limanowej odbył się XIX Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. Spotkanie było świetną okazją do zaprezentowania obyczajów, pieśni ludowych, potraw, dorobku rękodzieła artystycznego twórców naszego regionu.