Sesja Rady Gminy LaskowaWtorek, 01 października 2019

Dzisiaj na zaproszenie Przewodniczącej Rady Gmina Laskowa uczestniczyłem w obradach Sesji Rady Gminy. Zapoznałem się z najpilniejszymi oczekiwaniami tego samorządu adresowanymi do władz wykonawczych i ustawodawczych Państwa.