SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2015-2019 POSŁA NA SEJM RP WIESŁAWA JANCZYKAWtorek, 01 października 2019

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze Sprawozdaniem z mojej działalności poselskiej w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zestawienie mojej aktywności w czasie VIII kadencji sejmu, przedstawia zakres działań najistotniejszych dla polskich rodzin stanowiących budulec zdrowego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Relacjonuję również moją pracę na rzecz szukania skutecznych rozwiązań służących umocnieniu i wsparciu polskiej gospodarki.