Ślubowanie Poselskie, Warszawa, 12.11.2019r.Środa, 13 listopada 2019

Ślubowanie Poselskie dokonane, otwiera drogę do pracy w nowej kadencji Sejmu. Oby owoce aktywności wszystkich Posłów służyły dobrze Rzeczypospolitej i jej mieszkańcom.