Sejm Rzeczypospolitej PolskiejPoniedziałek, 16 grudnia 2019

-Warto powiedzieć jedno, że rząd bardzo szybko wypełnia swoje obietnice - poseł Wiesław Janczyk z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o Mały ZUS Plus dla przedsiębiorców.