Posiedzenie Sejmu, 25-26.03.2020r.Sobota, 28 marca 2020

Wobec braku jednomyślności na wczorajszym posiedzeniu Prezydium Sejmu ( PO i Konfederacja wnioskowały o obecność osobistą Posłów)
Głosowanie zmiany regulaminu Sejmu dopuszczającej zdalne głosowanie odbywa się dzisiaj w taki szczególny sposób.
Za chwilę Sejm będzie gotów do podjęcia bardzo ważnych ustaw wspierających Przedsiębiorców
i utrzymanie miejsc pracy w tych szczególnych okolicznościach związanych z epidemią koronawirusa.