Tarcza finansowa PFR czyli pomoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii w powiatach naszego okręgu wyborczegoŚroda, 10 czerwca 2020

Tarcza finansowa PFR czyli pomoc dla przedsiębiorców
w czasie pandemii w powiatach naszego okręgu wyborczego

Dzisiaj wiele osób zadaje pytanie jak działa Tarcza Finansowa czyli pomoc Rządowa dla przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii. Zobaczmy jak pomoc dociera do firm i osób
w powiatach na Sądecczyźnie. Tarcza Finansowa to bardzo skuteczne narzędzie wspierania płynności finansowej firm, mające na celu ratowanie miejsc pracy zagrożonych kryzysem wywołanym przez Covid - 19. Choć działa zaledwie od miesiąca, udało się przekazać przedsiębiorcom pomoc na poziomie 40 mld zł, dzięki czemu uratowano dotychczas 2 mln miejsc pracy. Średnia wartość wsparcia to 687 tys zł. Realizowanie pomocy rządowej dla właścicieli firm w Okręgu nr 14, czyli w powiatach: limanowskim, nowosądeckim, mieście Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim i gorlickim odbywa się bardzo sprawnie. Warto podkreślić, że sam powiat limanowski znajduje się w ogólnopolskiej czołówce urzędów pracy prowadzących ciągły nabór wniosków o udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców. Zrealizowanych zostało już ponad 90% wypłat ponad 6 tys. przedsiębiorców w kwocie ponad 30 mln złotych.
Kwoty subwencji przydzielone dla Okręgu nr 14:

Powiat limanowski:

Przydzielona kwota: 123 688 258,00 zł
Liczba firm z subwencją: 736
Liczba zatrudnionych:5 870

Powiat nowosądecki:
Przydzielona kwota: 175 702 425,00 zł
Liczba firm z subwencją: 950
Liczba zatrudnionych: 8 694

Miasto Nowy Sącz:
Przydzielona kwota: 151 350 149,00 zł
Liczba firm z subwencją: 790
Liczba zatrudnionych: 6 939

Powiat nowotarski:
Przydzielona kwota: 178 379 017,00 zł
Liczba firm z subwencją: 1 266
Liczba zatrudnionych: 7 964

Powiat tatrzański:
Przydzielona kwota: 139 756 228,00 zł
Liczba firm z subwencją: 808
Liczba zatrudnionych: 6 568

Powiat gorlicki:
Przydzielona kwota: 78 175 388,00 zł
Liczba firm z subwencją: 480
Liczba zatrudnionych: 4 277

Szacuje się, że z Tarczy Finansowej może skorzystać nawet 670 tys. polskich firm, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Do mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm trafi prawie 100 mld zł. Za realizację programu odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Program trwa do końca lipca.

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

● Do przedsiębiorców trafiło 13,5 mld zł na ochronę miejsc pracy.
● Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło ponad 4,7 mln wniosków o skorzystanie z pomocy.
● Wypłacono ponad 3,9 mld zł na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
● Przyznano zwolnienie z ZUS na sumę 1,8 mld zł.
● Przyznano ponad 957 tys. mikropożyczek dla przedsiębiorców na sumę ponad 4,7 mld zł.
● Wypłacono ponad 790 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych
● i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na sumę ponad 1,5 mld zł.

Poniżej link do mapy prezentującej podział środków w ramach Tarczy Finansowej PFR
z uwzględnieniem wszystkich powiatów w Polsce:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/mapa-subwencji.html…