Wręczenie promes na ponad 5 mln zł z #RFIL dla powiatu nowosądeckiegoŚroda, 13 stycznia 2021

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się dzisiaj spotkanie w czasie którego wicewojewoda małopolski Józef Leśniak wręczył staroście nowosądeckiemu Markowi Kwiatkowskiemu, burmistrzom i wójtom miast i gmin powiatu nowosądeckiego promesy na ponad 5 mln zł na inwestycje powiatowe w ramach #RFIL, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te będą dofinansowaniem m.in. do budowy Centrum Sportowego w Marcinkowicach, modernizacji drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec, budowę 34 oświetlonych przejść dla pieszych i modernizację energetyczną Bursy Szkolnej w Starym Sączu. Włodarze miast i gmin powiatu środki te przeznaczą na modernizację dróg i przedszkoli, remonty dróg , budowę ośrodków kultury, oczyszczalni ścieków czy kanalizacji sanitarnej.
Poniżej fororelacja ze spotkania: