Rozmowa w Radio Kraków nt. konsekwencji braku zgody Solidarnej Polski na likwidację OFEŚroda, 21 kwietnia 2021

O ewentualnych konsekwencjach braku poparcia dla likwidacji OFE przez Solidarną Polskę, ratyfikacji Funduszu Odbudowy, obostrzeniach i odmrażaniu poszczególnych sektorów gospodarki rozmawiałem dzisiaj rano z red. Jackiem Bańką
w
Radio Kraków

.Zapraszam do wysłuchania!