Wręczenie czeków z #RFIL przedstawicielom samorządów subregionu sądeckiego i limanowskiegoŚroda, 28 kwietnia 2021

Dzisiejsze spotkanie w Delegaturze Małopolski Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu w czasie którego Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Leśniak wręczył przedstawicielom samorządów powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i miasta Nowy Sącz.Budowa wielofunkcyjnego budynku usług publicznych, w którym będzie m.in. biblioteka czy pomieszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej, budowa hali sportowej, uruchomienie świetlicy, modernizacja systemu grzewczego w szkole – to przykłady inwestycji, na które sądeckie samorządy otrzymały wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Małopolskie gminy i powiaty realizują kolejne lokalne inicjatywy dzięki decyzji Pana Premiera Mateusza Morawieckiego uruchamiającej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Przyznane dofinansowanie wynosi:
powiat nowosądecki i gminy z tego powiatu - 21 000 000 zł,
miasto Nowy Sącz - 1 000 000 zł,
powiat limanowski i gminy z tego powiatu - 12 100 000 zł.
#RFIL