Spotkanie mieszkańców Przyszowej z Dyrektorem Zakładu Gazowniczego (PSG w Krakowie)Wtorek, 08 czerwca 2021

W świetlicy wiejskiej w Przyszowa trwa spotkanie mieszkańców miejscowości z Panem Pawłem Firlejem, Dyrektorem Zakładu Gazowniczego (Polska Spółka Gazownictwa
Sp. Z. o. o. w Krakowie). Tematem dyskusji jest gazyfikacja w miejscowości Przyszowa.