Prace w Podkomisji ds.instytucji finansowychWtorek, 15 czerwca 2021

Jako przewodniczący Podkomisji ds. instytucji finansowych prowadziłem wczorajsze posiedzenie, w czasie którego rozpatrywaliśmy projekt zmiany ustawy o BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Wprowadzenie zmian wyniknęło z konieczności dostosowania przepisów zgodnych z regulacjami UE.
Do ustawy przygotowanej na 1️⃣3️⃣9️⃣ stronach przez rząd (plus drugie tyle uzasadnienia) wniesiono szereg ponad 3️⃣0️⃣ poprawek (zgłosiłem je wspólnie z posłami Andrzej Kosztowniak i Piotr Uściński - Poseł na Sejm RP, PiS).