Posłowie opozycji „grzebią” w ustawie o OFEPiątek, 06 marca 2015

Posłowie postanowili zadbać o emerytury elektoratu. W związku z tym na ręce marszałka Sejmu zostały złożone dwa projekty poprawek do ustaw dotyczących funduszy emerytalnych. Jeden z nich przygotowany przez posłów Lewicy zakłada obniżenie do 3,5 proc. opłaty pobieranej od składek wpłacanych do OFE już w 2009. Projekt PiS idzie w swoich założeniach jeszcze dalej.

      „PiS oprócz tego, że proponuje jeszcze obcięcie o jedną trzecią opłaty za zarządzanie (dziś wynosi ona 0,045 proc. miesięcznie , gdy aktywa nie przekroczą 8 mld zł). - Chcemy tez zakazać konsolidacji OFE, ale umożliwić łączenie pracowniczym towarzystwom emerytalnym”– mówi Wiesław Janczyk, poseł PiS – napisała Rzeczpospolita.

      Anna Bańkowska, posłanka Lewicy, nie wyklucza, że w trakcie rozpatrywania projektu zmian w ustawie pojawi się pomysł zmian w akwizycji i reklamie OFE […]

W ubiegłym roku koszty akwizycji były o ponad 20 proc. Wyższe niż rok wcześniej. Najwięcej na dystrybucję wydają podmioty nie biorące udziału w losowaniu osób, które na czas nie zapisały się do funduszu, przeprowadzanym w ZUS. […] Obok nich spore wydatki ponoszą ci, którzy chcą znacząco zwiększyć udział w rynku, a nie udało się im przejąć jakiegoś konkurenta lub obawiali się, że nie otrzymają na fuzję zgody” – dalej w „Rzeczypospolitej”. 

„Zdaniem przedstawicieli OFE to populistyczne pomysły, które powodują jedynie pogorszenie jakości obsługi klientów.” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Zdaniem ekspertów, średnia stopa zwrotu funduszy z ostatnich trzech lat może wynieść ponad 30 proc. Jeszcze pól roku temu oscylowała wokół 50 proc. Pierwszy kwartał tego roku fundusze emerytalne zamknęły ujemna stopa zwrotu. Jest to konsekwencja  spadków indeksów giełdowych. Równocześnie bowiem spada wartość jednostek rozrachunkowych OFE. Inwestycje na giełdzie stanowią około 1/3 portfela funduszy. Więcej wydaniu Rzeczpospolitej w artykule autorstwa Katarzyny Ostrowskiej pt. „OFE na celowniku posłów”. [A.W. Źródło: Przegląd prasy „Bankier” ]