Życiorys

Kim jestem?

       Dotychczasowe moje życie i działalność zawodowa związana jest z Sądecczyzną. Urodziłem się
w Chomranicach a obecnie mieszkam w Męcinie. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Nowym Sączu studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, następnie studiowałem w Londynie.  Po kilkuletnim pobycie poza granicami kraju powróciłem do Polski, gdzie związałem się zawodowo
z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Nowym Sączu, tutaj pełniłem różne funkcje m.in. Zastępcy Dyrektora Oddziału odpowiedzialnego za pion handlowy i współpracę z klientami korporacyjnymi i detalicznymi. Ukończyłem studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania finansami oraz liczne kursy. Władam biegle dwoma językami. Przed otrzymaniem mandatu Posła RP pełniłem funkcję prezesa ZEW Niedzica S.A. następnie byłem wiceprezesem REMAG S.A., odpowiedzialnym za sprawy handlowe i współpracę z zagranicą. 

W latach 2016-2018 Pełniłem funkcję Wiceministra Finansów RP.

W tym czasie byłem Przewodniczącym Komisji Nadzoru Audytowego oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Wspierania Reform na Ukrainie.

            W pracy na rzecz społeczności lokalnej wykonywałem różne zadania. Jako Radny Gminny
i Powiatowy a obecnie jako Poseł, zawsze działałem w zgodzie z prawdą, prawem i własnym sumieniem. Bezkompromisowo demaskowałem nadużycia lokalnej władzy i robiłem wszystko, aby stworzyć lepsze warunki rozwoju dla naszych miast i wsi.

            Obecnie w Sejmie jako poseł pracuję w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranincnych. Zakres merytorycznych spraw jakimi zajmuję się najczęściej w imieniu Klubu Parlamentarnego to: funkcjonowanie systemu emerytalnego w części komercyjnej - OFE, Działalność nadzoru finansowego, banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych i powierniczych,  instytucji rynku kapitałowego, systemu ubezpieczeń oraz regulacje podatkowe. Ponadto sprawami samorządu terytorialnego, rolnictwa, wsi, edukacji,  ochrony zdrowia i opieki społecznej.

 

 

Efekty pracy

W roli Wiceministra Finansów przedstawiłem koncepcję rozwiązania problemu podniesienia kwoty wolnej od podatku dla osób o niższych dochodach.

Zaproponowałem i opracowałem liczne regulacje zwiększające efektywność systemu podatkowego.

Rozdzielenie usług doradztwa i audytu w celu uzyskania obiektywnej klasyfikacji skutków podatkowych operacji gospodarczych największych podmiotów.

Uregulowanie sfery hazardu i przekazanie monopolu dla Państwa w zakresie znacznej części rynku tych usług.

          Wcześniej jako radny w Komisji Budżetowej, Powiatu sprawowałem nadzór nad efektywnym zarządzaniem środkami finansowymi. Przy mojej inicjatywie:
–   znacznie obniżono koszty obsługi bankowej licznych jednostek samorządu terytorialnego,
–   zrestrukturyzowano Szpital,
–   podjęto na szeroką skalę działania zmierzające do pozyskania dotacji.

         Ubiegając się o mandat Posła wiedziałem że, tylko zwiększenie dochodów budżetu Państwa pozwoli na realizację oczekiwań obywateli. Czytelne prawo pomoc i preferencje dla rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, wsparcie dla rolników i działania osłonowe dla najsłabszych są niezbędne, aby zatrzymać młodych ludzi przed emigracją zarobkową.

 
W Sejmie z całą mocą zaangażowałem się w sprawy finansów publicznych i gospodarki to one decydują w końcu o zasobach portfeli każdego z mieszkańców.

Podjąłem setki interwencji zapytań i interpelacji w trudnych sprawach administracyjnych, urzędowych, szukając zawsze najlepszego rozwiązania narosłych indywidualnych i zbiorowych problemów.

Przygotowałem liczne projekty ustaw i zgłosiłem w toku prac Sejmu wiele poprawek i zmian upraszczających przepisy prawa.

Zabiegałem skutecznie o inwestycje lokalne (komunikacja drogowa, kolejowa, infrastruktura, baza sportowa współfinansowane ze środków UE i budżetu Państwa) o pieniądze na aktywizowanie bezrobotnych i działanie społecznych organizacji pozarządowych.

W kontaktach z mieszkańcami budowałem świadomość posiadanych przez nich praw, przywilejów
i obowiązków wynikających z funkcjonowania w ramach suwerennego Państwa. Otwarcie sprzeciwiam się przemocy medialnej w ślad za którą idzie marginalizowanie praw słabszych ekonomicznie obywateli i osłabianie pozycji Polski lekceważenie postaw narodowych.

Staram się włączyć do pracy i współdziałania jak najwięcej osób w każdych kolejnych wyborach samorządowych nasz komitet gromadzi coraz więcej kandydatów i ma coraz więcej wybranych przedstawicieli w lokalnych władzach gmin i miast, którzy z troską na miejscu podchodzą do wszystkich spraw społecznych.
             Od lat  inicjuję praktyki oraz staże absolwenckie dla młodzieży, które ułatwiły znalezienie zatrudnienia dużej części spośród tych osób.

            Zawsze mam czas dla potrzebującego wsparcia człowieka i w miarę swoich możliwości staram się każdemu pomóc. Jestem zdania, że MY POLACY możemy i powinniśmy pracować dla własnego kraju. Jestem pewny, że rządy PiS pozwolą godnie żyć i zarabiać w Polsce. W latach 2006-2007 za rządów Jarosława Kaczyńskiego powstało 1mln.300 tys. w obecnej kadencji mamy najniższe od 30 lat bezrobocie, doprowadziliśmy do wzrostu wynagrodzeń a Polska jest liderem wśród Państw walczących z nierównościami społecznymi.


 

  Dzisiaj Patriotyzm to nieustanna promocja Polski w Unii Europejskiej.

            Jako Polak - Patriota wszędzie udzielam wsparcia POLSCE, jej gospodarce i społeczeństwu. Jestem inicjatorem i organizatorem forum przedsiębiorców, którego celem jest wspomożenie rodzimego, biznesu. W ramach forum organizowałem w Brukseli, Berlinie i Hadze spotkania pomiędzy przedsiębiorcami z terenu Polski Południowej a ich partnerami w UE. Nawiązane kontakty procentują dzisiaj w postaci zwiększonego eksportu polskich produktów i przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy.

         

          

 Kultura osobista i profesjonalizm:

             Wiesław Janczyk to osoba zwracająca na siebie uwagę poprzez swoją wiedzę i kompetencję. Jest ceniony zarówno przez swoich przyjaciół jak i adwersarzy politycznych. Jest zwolennikiem pracy zespołowej, ceni wiedzę i profesjonalizm, ale jednocześnie wspiera indywidualne aspiracje i zdolności każdej współpracującej z nim osoby. 
 

 

Wojciech Włodarczyk – przewodniczący NSZZ „Solidarność” R.I. Regionu Małopolska.
„Znam Wiesława można powiedzieć już od zawsze, nie zawiodłem się na nim i wiem, że można mu zaufać. Wspólnie wielokrotnie przeżywaliśmy ciężkie chwile wymagające podejmowania trudnych decyzji. Zawsze potrafił znaleźć najlepsze rozwiązanie”.

 

Ryszard Nowak –  Prezydent Miasta Nowego Sącza (2006-2018r.)

         Razem z Wiesławem tworzyliśmy od podstaw struktury terenowe Prawa i Sprawiedliwości na Sądecczyźnie w Limanowej na Podhalu i Gorlicach. Było to jeszcze w czasach, kiedy nikt nie wierzył
w sukces tej Partii. Zawsze byłem pod wrażeniem jego wytrwałości, zdolności organizacyjnych i ponadprzeciętnego zaangażowania się w sprawy lokalnej społeczności."

 

 

 Prywatnie:

         Sądeczanin z urodzenia. Studia w Krakowie i Londynie.

            Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, także Studiów podyplomowych na kierunku: Rachunkowość i zarządzanie finansami. Doradca Podatkowy. Uczestnik licznych kursów dających uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych w spółkach prawa handlowego. Włada biegle dwoma językami.

 

 

Żona Alicja – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach oraz dzieci: Ola i Filip. W czasie wolnym namiętnie uprawia narciarstwo, gra w tenisa ziemnego, uwielbia rodzinne wyprawy rowerowe. W wolnych jeszcze chwilach pasjonuje się literaturą klasyczną (W. Gombrowicz, S. Beckett St. Wyspiański).

 

 

Wyzwania i cele:

 • Szybka budowa infrastruktury komunikacyjnej zwiększającej dostępność regionu.
 • Budowa połączeń drogowych i kolejowych na miarę XXI wieku.
 • Zmniejszenie podatków.
 • Podniesienie jakości świadczeń medycznych.
 • Wsparcie dla najbardziej potrzebujących rodzin.
 • Zmniejszenie bezrobocia wśród kobiet.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych.
 • Dostosowanie kształcenia do wymogów gospodarki rynkowej.
 • Tworzenie nowych godnie opłacanych miejsc pracy.
 • Tworzenie dobrego czytelnego prawa.
 •  Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom.
 • Pomoc dla rolników i obszarów wiejskich.
 • Promocja exportu