Wizyta w zakładach przetwórczych Tymbark S.A.Czwartek, 17 października 2019

Ostatnio odwiedziłem zakłady przetwórcze Tymbark SA. W Tymbarku.
W tej kadencji Sejmu przetoczyła się poważna dyskusja o stawce VAT na napoje. Finalnie utrzymaliśmy dobrą pozycję konkurencyjną producentów soków i napojów dzięki trafnym analizom związków producentów soków i napojów wypracowanym również na limanowszczyźnie i dostarczonym w debacie nad zmianą opodatkowania tych produktów. Dziękuję za merytoryczną współpracę. Koronnym argumentem za utrzymaniem 8% stawki VAT na napoje była troska o sadowników
w Polsce.
Sadownikom i przetwórcom życzę dobrych efektów ekonomicznych i sukcesów.