28 Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci GórWtorek, 20 lipca 2021

W ubiegłą niedzielę uczestniczyłem w 28 Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Świeto Dzieci Gór, które w tym roku ze względu na obecną sytuację związaną z wystąpieniem pandemii koronawirusa ma formułę koncertów festiwalowych online.